-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

تلفات نظامی درسال 2016، 6700 نفر

به گزارش پایگاه خبری امریکا جالوپ نیک، نوشته است که در مصرف صد میلیون دالر کمک امریکا به واحد نظامی 315 مستقر در هلمند افغانستان فساد بزرگی روی داده و افسران ارشد آن قطعه نان و سوخت استحقاقی سربازان را دزدیده اند. این منبع گفته است که از جمع 40 شهرک یا ولسوالی در افغانستان در 34 ولایت تنها 258 ولسوالی در کنترول حکومت کابل است؛ 33 ولسوالی در اختیار طالبان و مابقی 120 ولسوالی به شکل میدان کشمکش دسته بندی شده اند.
همین مرجع خبری گزارش کرده که از جمع 180 هزار نیروی جنگی دولتی درافغانستان در جریان سال 2016 به تعداد 15 هزار سرباز ( به شمول 6700 کشته) تلفات داشته است. افغانستان از نظر بزرگی و مساحت در جهان، به درجه چهل ویکم قرار دارد؛ بزرگ تر از اسپانیا وفرانسه واندکی کوچک تر از ایالت تکزاس امریکا. همین مرجع خبری ضمن برشماری دشواری ها وچالش ها در افغانستان به این موضوع اشاره کرده که این دشواری ها تنها دامنگیر حکومت کابل نیست بلکه طالبان نیز که درتلاش رسیدن به تأسیس یک حکومت بنیادگرای اسلامی می باشند، با مشکل مواجه اند.