-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

دکترغنی به حالا فکرنمی کند؛ به انتخابات 2019 نظر دارد.

روزنامه واشنگتن پست مطلب مهمی در باره افغانستان نوشته که بهار«مهر» آن را برای روزنامه «هشت صبح» ترجمه کرده است. در گزارش روزنامه با اشاره به دکتر غنی آمده است: اکنون‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬سیاسی‭ ‬بیشتر‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬انتخابات‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬چشم‭ ‬دارد،‭ ‬غنی‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬عمل‭ ‬می‌کند‭. ‬معامله‭ ‬با‭ ‬رهبران‭ ‬منفور‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬پیشکش‌کردن‭ ‬سمت‌های‭ ‬ارشد‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬منتقدین‭ ‬بیرون‌حکومتی،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسأله‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالله،‭ ‬شریک‭ ‬تلخ‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬را ‭ )‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رقابت‭ ‬انتخاباتی‭ ‬تقلب‌آمیز‭ ‬۲۰۱۴‭ ‬به‭ ‬میانجی‌گری‭ ‬اداره‭ ‬اوباما‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬آمد‭( ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬است‭. ‬