-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

روزنامه دیلی هانت: دراچین، 500 پاکستانی کشته شدند.

اشاره: واکنش مقامات انگلیس و پاکستان درارتباط به انهدام مرکزیت داعش در سرحدات، مقرون به سکوت است.


به گزارش روزنامه دیلی هانت هندوستان، در عملیات پرتاب بزرگ ترین بم امریکایی در ننگرهار، حداقل 500 شهروند پاکستان کشته شده اند. دیلی هانت به نقل از منابع رسمی گفته است که پایگاه اچین از سوی داعش کنترول می شد اما عملاً در حفاظت اردوی پاکستان قرار داشت. 
روزنامه هندی قید کرده است که سازمان های اطلاعاتی هندی که افغان ها را علیه دسته جات تروریستی همکاری می کنند گفته اند ناحیه ای که آماج قرار گرفته، خالی از افراد غیرنظامی بوده اما شمار زیادی از گماشته گان آی اس آی برای حفاظت از مرکزیت داعش در آن جا حضور داشته اند.
تا این دم، واکنش مقامات انگلیس و پاکستان در ارتباط به انهدام کامل مرکزیت داعش در سرحدات، مقرون به سکوت است. به نظر می رسد که مقامات پنتاگون و وزارت دفاع افغانستان قصداً رقم تلفات جنگجویان مستقر در قرارگاه رهبری داعش را کم نشان داده اند تا خبر تلفات سرسام آور نفرات داعش و افراد ای اس آی خود به خود از زبان مقامات پاکستان شنیده شود.