-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

به حواله روزنامه هندوستان تایمز، خواجه محمد آصف وزیردفاع پاکستان گفته است که عامل تیره گی روابط بین افغانستان و پاکستان نفوذ هندوستان بالای افغانستان است. به گزارش تریبیون، خواجه  تاکید کرد که پاکستان در «جنگ علیه تروریزم» فداکاری کرده و هرامکانی را به خاطر بیرون راندن تروریست ها به کار خواهد گرفت. درین اواخر اتهامات و شکایات مستقیم رهبران نظامی پاکستان برافغانستان افزایش یافته است. به نظر می رسد که سازماندهی تبلیغات رسانه ای اخیر درپاکستان به هدف جلب حمایت حکومت ترمپ است.