-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

طالبان دکترعبدالله

 طالبان روسی و ایرانی
هارون «سمرقندی»


از ناامنی های شهرستان خوست (بغلان) همه خبر داریم که طالبان روسی و ایرانی آن جا فعال استند و همیشه به اهداف دولتی و مردمی حمله میکنند ولی چیزیکه بسیار درد آور است و از بهار سال 95 معلومات اولیه را دریافت نموده بودم و غیر مستقیم نشر کرده بودم این است که یکی از افراد خیلی نزدیک به عبدالله این شبکه را حمایت میکند اینکه شخص عبدالله خبردارد یانه و چرا مانع نمیشود بعدن نشر خواهم کرد ؛ این شخص نزدیک به عبدالله یک گروه گروهک دارد که همیشه افسانه سازی میکند بخاطر پنهان نگهداشتن خودش و جلسات زیادی شبانه و مخفیانه برگزار میکند و فکر می نماید که کسی خبر ندارد ولی دوسیه وی پیش من است شاید در آینده های خیلی نزدیک خواب های او وشمار زیادی از جاسوسان وخاینان را برهم خواهم زد وبه تمام جاسوسان وخاینان هشدار میدهم که دوسیه های شمار زیاد تان تکمیل شده و نمی توانید برای همیشه با جاسوسی و حمایت بیرونی ادامه بدهید و همان اندازه که شما احساس قدرت میکنید این را بدانید که دیگران هم بیکار نه نشسته وده ها برابر شما نیروهای میهن دوست توانایی مردمی به دست آورده اند که میتواند صد فیصد شکست تان بدهد و هر نوع محاسبه غلط را از ذهن تان دور کنید شاید دیگران نمی خواهند نمایش قدرت بدهند .