-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

گر به پای خود بیایستید، زنده گی امریکایی وفرانسه ای خراب می شود.

این پروگراف، بخشی از متن سخنرانی در سیمینار یک هفته یی درپنجشیر است که شادروان احمدشاه مسعود درآستانه خروج نیروهای شوروی از افغانستان برگزار کرده بود. من صرفاً دو نوار سخنرانی را توانستم به دست بیاورم و آن را بشنوم. متن طولانی است، فقط برشی از آن را درین جا می گذارم. ... یک حکومت مستقل فکر می کند که من تا کی زیر دست امریکا و روسیه باشم. باید زحمت بکشم در مملکت خود کاری بکنم، خدمتی بکنم، به پای خود ایستاده شوم،  اقتصاد خود را داشته باشم، فابریکه خود را داشته باشم؛ تولیدخود را داشته باشم، چرا من پنبه را اینجا تولید می کنم، چرا آن را به جرمنی می برند و به تکه تبدیل می کنند و انگلستان بالای من بفروشد؟
وقتی چنین حکومتی به وجود بیاید طبعاً امریکا مخالف آن است، مخالفت آن روسیه است... مگر نیست؟
 اینجاست که دنیای دو قطبی ابداً نمی گذاشتند که این قسم حکومت ها به وجود بیایند و بگویند که من مرد جان خود هستم. در پای خود استاده می شوم.  کشوری که روی پای خود ایستاده می شود؛ قطعاً زندگی یک نفر امریکایی و فرانسوی را خراب می کند،
 ( پس) جرا باید روی پای خود ایستاده شود، حالا این امریکایی و فرانسوی ( چه گونه) زندگی کند؟

پروگراف دیگر: جاپان چی دارد؟ جاپان فقط تخنیک و دانش دارد. پطرول از این جا می برد (اشاره به نقشه) پنبه را از این جا می برد، آهن را ازاین کشور می برد. طلا را از دیگر کشور می برد.
فقط چون دانش دارد، کمال دارد وقتی که مواد خام را می آورد به کشور خود آن را پخته وتبدیل می کند به کالای صنعتی و به دنیا صادر می کند، شما می فهمید که  پطرول چیزی نیست که بیاید و شما آن را در موتر بیندازید و بسوزانید، اصطلاح پطروشیمی را شنیده اید. امروز چه چیزی است که از پطرول ساخته نمی شود؟ بخش زیاد البسه و لباس تن ما و شما از پطرول ساخته می شود.

پارچه تترون وتترس به طور کل از پطرول تهیه می شود. پلاستیک درمجموع از پطرول است. امروز در حدود، (من فراموش کرده ام ) هزار و چند صد نوع لباس مختلف از پطرول ساخته می شود و یک گیلن پطرولی که جاپان به کشورش می برد، آن را تبدیل به پلاستیک می کند، چیزی آهن دیگر را هم بالایش زیاد می کند نامش را که «شارپ» ماند و بعد در دنیا صادرش کرد، بیست چند قیمت می فروشد.