-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

جوئیش پرس نوشت: بر اساس گزارش های موسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن، عربستان سعودی هنوز به دنبال سلاح هسته ای برای مقابله با ایران است. 
 بنابر یافته های موسسه علوم و امنیت، عربستان سعودی سرمایه گذاری هایش را برای راه اندازی برنامه سلاح های هسته ای به دلیل حصول برجام افزایش داده است. در واقع سعودی ها تمایلشان را برای ساخت ۱۶ راکتور هسته ای در سال های پیش رو مطرح کرده اند.