-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبه

حامدکرزی: امریکا مرا به کابل نیاورد، من امریکا را به کابل آوردم!

حشمت «مصلح»


یک روز "فهمی هویدی" خبر نگار مشهور عربی کابل آمده بود و می خواست با آقای حامد کرزی مصاحبه ای داشته باشد. 
بعد از چند روز انتظار، دفتر آقای کرزی به آقای فهمی هویدی وقت ملاقات داد. آقای هویدی به من تماس گرفت و خواهش کرد که او را در این مصاحبه همراهی کنم و من هم قبول کردم. 
رفتیم نزد آقای کرزی و در قصر با ایشان مصاحبه نمودیم. بعضی از سوال ها را من ترتیب دادم و بعضی را هم آقای هویدی.
از بین همه سوال ها این سوال آقای هویدی بسیار جالب بود که البته جواب آقای کرزی جالب تر از سوال بود.
آقای هویدی سوال نمودند که، آقای کرزی! فرق بین شما و ببرک کارمل چیست، او سوار بر تانک های روس وارد کابل شد و شما سوار بر تانک های امریکا وارد کابل شدید؟
.
آقای کرزی با همان شور و شوقی که در تلويزيون ها صحبت می کند خود را به جلو چوکی پیش کشید و در حالی که دست اش را بلند کرده و پنجه ی شهادت اش را بالا گرفته بود و از طرفی به طرفی تکان می داد گفت: نه نه نه... امریکا مرا به کابل نیاورده بلکه من امریکا را به کابل آورده ام... پنج سال من بر دروازه های کاخ سفید در می زدم الحمدلله امروز باز شد...
.
من حالا می گویم الحمد لله که آقای کرزی پشیمان شده و خواهان پایان بخشیدن به گفته ی خودش به شر امریکا است.
پ. ن: هدف من از نشر اين مطلب اين است كه، يكتعداد افراد معلوم الحال كه همواره ديگران را متهم به آوردن امريكايي ها به افغانستان ميكنند، ببينند كه، كه ها و چه گروپهاي (افراد مرتبط به يونيكال گروپ) در آوردن و سواركردن امريكايي ها بر شانه هاي مردم ما نقش داشتند.