-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

خطر بستن راه امریکا از سوی پاکستان

چهارراه مرگ آفرین افغانستان، همه را زمینگر خواهد کرد.
در شبکه های تحلیلی غیر رسمی انگلیسی زبان، به تازه گی روی این تئوری مکث شده است که هرگاه جنگ جهانی بین روسیه و امریکا شعله ور شود، پاکستان راه زمین وفضا را به روی تردد ارتش امریکا خواهد بست. این احتمال خطرناک هم برای ناظران و هم برای ارتش امریکا قابل پیش بینی است. روابط بین مسکو- اسلام آباد و موازی با آن روابط چین با پاکستان در چند مسیر با هم گره خورده اند. نکته عجیبی که از چشم رسانه ها هنوز مستور باقی مانده، این است که هند، حمله هیچ قدرتی را به قلمرو پاکستان برنمی تابد. هند در صورتی که پاکستان مورد حمله ابرقدرت ها قرار بگیرد، برای دور نگهداشتن خطر حیاتی از خودش، مکلف به دفاع از پاکستان و دور نگهداشتن آفت یک جنگ غیرقابل کنترول از خودش است. پاکستان، بخشی از شعاع امنیت راهبردی هند است و بالعکس.