-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

ستون پنجم در ارگ نه شاخ دارد؛ نه دُم.

قطار کانتینر های تجاری بازرگانان افغانستان در بندرگاه های پاکستان همچنان قرنتین است؛ اما کاروان های بزرگ تجارتی پاکستان با عبور از گذرگاه های کشور به سوی آسیای میانه در تردد اند. اگر «ستون پنجم» دست وپای دکترغنی را ریسمان نکشیده است؛ چرا برای توقف مال التجاره پاکستان از مسیر افغانستان فوری اقدام نمی کنند و دست کم التیماتوم نمی دهند؟