-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه

امریشپوری هرات، دُم خود را به دست نمی دهد.

عبدالاکبر در رخنامه اش به کنایه نوشت: از اوضاع این طور بر می آید که کامران علیزایی ممکن زمانی رئیس جمهوری کشور شود.
 "روشنفکران" خبر باشند.
اشاره: امریشپوری خود کامه هرات با شبکه های ایران ومواد مخدر در ارتباط است. قدرت وی تنها از مافیای اطلاعاتی و قاچاق نیست؛ او درمرکز حکومت حلقه ای دارد که برای او لابی گری می کنند.