-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

اسماعیل «قاسمیار» بیخی خارج از سیاره به سر می برد!

از شورای صلح به جلسه مسکو کسی دعوت نشده است.
وی گفت:
" امیدوارم که از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم دعوت شوند، اما فعلاً به سطح بین حکومت هاست. نماینده‌های حکومت‌ها با هم یک جا می‌شوند. شورای عالی صلح زمانی پای در میان می‌گذارد که مذاکرات شروع شود."