-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

دکتر سپنتا و حنیف «اتمر» در ترازو

فهیم «رسا»


ناتوانی و بی‌کفایتی رنگین سپنتا را آدم زمانی خوب‌تر درک می‌کند که کفایت، توانایی و تشکیلات حنیف اتمر را به عنوان مشاور امنیت ملی می‌بیند. در روزگاری که سپنتا مشاور امنیت ملی بود، شما مشاوران او را می‌شناختید؟ شما سخن‌گوی مشاوریت امنیت ملی را می‌شناختید؟ شما گاهی سفر مستقل سپنتا را به بیرون و درون دیده بودید؟ شما رسانه‌هایی را که سپنتا بگرداند دیده بودید؟ شما شاعرانی را که سپنتا بگرداند دیده بودید؟ آن زمان هم مشاوریت امنیت ملی فیس‌بوک‌گردان و فیس‌بوک‌چرخان داشت؟ آن زمان هم تغییرات و مقرری‌ها در شورای امنیت ملی از سوی دفتر مشاوریت امنیت ملی اعلام می‌شد؟ و چندین پرسش دیگر که شما می‌توانید بیفزایید.

اشاره گزارشنامه افغانستان:
دکترسپنتا از نظر سیاسی سایه و کاریکاتور حامد کرزی است و چشم بستن به خون هزاران شهید به خصوص شهدای کشتار دسته جمعی دهمزنگ و شفاخانه سردار داوود خان، از وظایف قید شدۀ موصوف است. او همان کسی نیست که از روی غدر و دروغ علیه تروریزم قصه می بافت و در تخلیه باغ وحش بگرام از وجود درنده خویان طالب- داعش یک قدم جلوتر از کرزی قرار داشت؟
او درکمال منافقت و ساخته کاری از اخلاق جنگی در برابر میرغضب ترین جانیان قرن سخن می گوید؛ این چه اخلاقی است که به خون ده ها هزار جوان این وطن که سیزده سال از حکومت کرزی در برابر تروریزم وجنایت زنده گی های شیرین خویش را فدا کردند، عنایتی نداری؛ درعوض، برای دفاع از تروریزم، اخلاق اختراع می کنی. به راستی که این مردک در بی خاصیتی خویش رکورد زده است. چند ساده لوح دیگر نیز زیربیرق دفاع از داعش خزیده و قال وقیل راه انداخته اند.