-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

اشارۀ ظریفانۀ آغا صاحب میرعلی اصغر «اکبرزاده» در باره حامد کرزی

فلم افغانی
چرسی می خواست نقش مرکزی را بازی کند کارگردان گفت چرس ته بزن رسوا میشی.