-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

جاوید کوهستانی: با آمدن حکمتیار، حالا کجا برویم؟

جنرال دوستم در باره حکمتیار چه گفته بود؟


به حيث كوچك ترين شاگرد تاريخ مى نويسم و هرگز از روى تعصب يا بد بينى نه ، صرف از روى تجربه زنده گی چند دهه گذشته كه شاهد بوده ايم .
عمر حكومت وحدت ملى بیشتر از تصور با پيوستن جناب حكمتيار كوتاه خواهد شد و بحران امنيتى، اجتماعى، سياسى و اختلافات ذات البينى و قومى، زبانى افزايش چشمگير خواهد يافت .
به ياد دارم جنرال دوستم بعد از كودتاى شوراى هماهنگى گفته بود مريضى حكمتيار را ما پشت كرديم ، اما مرده اش را به دوش استاد ربانى گذاشتيم و در نتيجه با آمدن آن وقت حكمتيار صاحب، همه عمله و فعله تا كولاب عقب نشينى كردند و حكمتيار ايران رفت .
حال نگران جدى اوضاع هستم كه همه راه ها بسته است، اگر باز ليورس رفتن ( عقب روی) شروع شود به كدام استقامت خواهد بود، چون پاكستان آخرين تيرش را براى افروختن آتش افتراق و اختلاف شليك كرد؛ با اعتماد ترين، كهن ترين، سر سپرده ترين مهره را وارد بازى كرد. اميد وارم هرگز اتفاقى نيفتد و آب از آب تكان نخورد؛ اما من با تجربه از گذشته و شناخت از سازمان هاى حريف و دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان از سرنوشت مليون ها انسان مستضعف اين سر زمين نگرانم .