-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

من سوختۀ صد فصلِ پریشانی و دردم


سروده ای از استاد اسحق «فایز»


پژمرده شدم از گل و بارم اثری نیست
بی صبحم و جز این شبِ تارم اثری نیست
بر ساقۀ بالا زده از شاخۀ نخلم
از جلوۀ زیبایِ بهارم اثری نیست
من سوختۀ صد فصلِ پریشانی و دردم
خاکسترم، از قوغ و شرارم اثری نیست
در قابم و مانندِ کهن عکسِ غم انگیز
خاموشم و از نقش و نگارم اثری نیست
چون کوهِ "اچین" ریخته از "مادرِ بم ها"
ویرانه ام، از بلبلِ زارم اثری نیست
آماجِ پریشانیِ طوفانِ غریبم
باد است و ز آرام و قرارم اثری نیست
***
این زنده گیی ماست - چه تعریفِ سیاهی:
" بر کویِ افق جز شبِ تارم اثری نیست."
کابل- 25 حمل 1396