-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

نبرد بین فاروق «وردگ» و حنیف «اتمر» درارگ

میرزا «کتوازی» صراف مقرب به درگاه معامله، مبلغ یک میلیون ویک صد هزار دالر امانتی فاروق «وردک» را به دکترخپلواک، شاه کلید رسیدن به ارگ کابل تحویل داد.


طبق منابع نزدیک به ارگ کابل، اخیراً همزمان با تعامل های پشت صحنه، دکتر فاروق «وردگ»  حدود یک ملیون ویک صد هزار دالر نقدینه دالری را به دکتر خپلواک دربان ورودی به کاخ ریاست جمهوری تحویل داده است.

درگزارش واصله به «گزارشنامه افغانستان» که معطوف به همین خبر می باشد، آمده است که فاروق وردک احتمالاً به عضویت کابینه در خواهد آمد یا مقامی شبیه مقام اختراعی امرالله «صالح» را از آن خود خواهد کرد.

درگزارش گفته شده که دکتروردک سرانجام موانع وضع شده از سوی حنیف «اتمر» را کنار زده و قرار است در جرگه قدرت تعیین جایگاه شود. درخبر آمده است که مبلغ تحویل داده شده، که از طریق یک صراف به نام میرزا «کتوازی» دراختیار دکتر خپلواک قرار گرفته بود، ظرف روزهای پسین، به افراد شامل درشبکه تعامل مستقر در ارگ توزیع شده است. 
اما در خبر قید شده است که پول متذکره خصلت «ضمانتی» دارد و براساس تعامل دو جانبه، هرگاه وردک بنا به فشارهای بدخواهان به ویژه حنیف اتمر به عضویت کابینه نیاید یا درصدر یک مأموریت مشابه قرار نگیرد، نقدینه دالری مجدداً به فاروق وردک برگردانیده خواهد شد. 

پیوست به همین گزارش، کارنامه فاروق «وردک» ارزیابی شده است؛ بدین شرح:

 فاروق وردک، شریک مالی محمود «کرزی» یکی ازجالب ترین چهره ای است که شرایط جنگ و هرج ومرج برای افغانستان تراشیده است. او زمانی که به زلمی «رسول» به حیث پیشوا درمبارزات انتخاباتی بیعت کرده بود، اشرف غنی را «کافر، بی ناموس ولکۀ ننگ برای ملت مجاهد» خطاب کرده و دکترعبدالله را بداخلاق، وطن فروش وجاسوس ایران لقب داده بود.
چون بوی فساد فاروق از وزارت معارف بالا شد، به مداحی اشرف غنی رفت و علی رغم پوزخند های گروه غنی، او را به مقام «ولادیمیرپوتین ودکترمهاتیر محمد» رساند وهمان شب و روزها، حنیف «اتمر» فاروق را«مارآستین وآدم بی خاصیت» عنوان داد. 
زمانی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری به بن بست رسیده بود وگمان ابقا می رفت، کرزی را پدر معارف خواند.  چون دولت وحدت ملی تشکیل شد  در روز سیزدهم بعد از مراسم تحلیف، در لیسه استقلال، اشرف غنی را پدر معارف افغانستان خطاب کرد و گفت خدمات شما به معارف در سیزده سال اخیر بی مثال است.همین جا بود که طاقت کرزی تاق شد ودر محضر ندیمان، او را فاحشه سیاسی ونمک حرام لقب داد. 
بعد از آن که رهبری جدید معارف، بحث اختلاس صدها ملیون دالری وردگ ومكاتب خیالی وشاگردان خیالی را به دهان رسانه ها داد، وردک، فی الفور تیم غنی را به وطن فروشی  واخذ هفتاد میلیون دالر از پاکستان به خاطر امضای معاهده شبیه معاهده گندمک کرد.
گمان برین بود که  دولت این اتهام حساس را جدی بگیرد؛ مگراتفاقی نیفتاد و از ادامه «مبارزه» وردک هم خبری نشد و حتی درمحافل خاص، خواستار یک وظیفه شد تا به کمیسیون «حقیقت یاب» کندز رسید؛ این جا بود که توصیف های وردگ از غنی دو باره آغاز شد. سپس از طریق اکرم خپلواک به ارگ نزدیک شد؛ از ساعت های رولکس تا سفر خرچی های دالری خپلواک صاحب از خزانه فاروق وردگ پرداخته می شد تا از نیش حنیف اتمر درامان بماند. خپلواک نامردی نکرد و اکنون او را به بارگاه نزدیک کرده است.  دوسیه هایش در طاق نسیان رفت وحالا موازی با ورود امرالله صالح به چوکات دولت، او را نیز وارد جرگه قدرت می کنند.