-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه

باید مدالی برای دکترغنی و مدالی هم برای عبدالله ضرب زده شود.

دکترغنی جسارت اجرایی و سیاسی بی نظیری از خود نشان می دهد. صلاح الدین ربانی را بدون پرده پوشی و حتی بدون توجیه وملاحظات ظاهری نادیده می گیرد و او را عددی هم به حساب نمی آورد. ریاست قهوه نوشی به رهبری عبدالله را چنان عاطل وباطل ساخته است که برای عبدالله به غیراز چکر زدن در سرک ها و اشتراک در پیش پا افتاده ترین جلساتی که بوی فرسوده گی از آن به دماغ میزند، اشتغال دیگری باقی نمانده است. عبدالله خان هرچند هرلحظه احساس می کند که زیر پایش خالی می شود، به گونه ای معجزه آسا از همان چیزهای دم دستی استفاده کرده و کیف می کند. تاریخ افغانستان چنین چیزی را به یاد ندارد. حال به این فکر شود که چه گونه مدال و جایزه ای اختراع شود که عبدالله و مشاورانش مستحق آن باشند!