-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه

پروفیسور سبوتاژ انتخاباتی به ارگ کابل بازگشت.

فاروق وردگ 58 ساله، درسال 1338 در سید آباد وردگ دیده به گیتی وا کرده و 22 سال زنده گی خود را در پاکستان سپری کرده است.   صدور فرامین شتابنده و یک جانبه دکترغنی، متأثر از روند پرشتاب جنگ ( همه جانبه) سری است. مراد از بازگشت دکترفاروق وردگ به جرگه ارگ، آماده گی برای انتخابات پیشرو، تسریع برنامه جا سازی تشکیلات حکمتیار و مدیریت نرم جناح های سرکش در ولسی جرگه است. 
اما افتادن این سنگ در حوضچه خلوتگاه محمد حنیف «اتمر» نبرد سرپوشیده جدیدی را کلید می زند. وردک «داودعلی نجفی» های زیادی را در سازمان دولت پروریده است که در «ساختن» رئیس جمهور ید طولا دارند. همان «نجفی» که لوحه تاریخ بر جبین آویخت و آشکارا اعلام کرد که « حامد کرزی را من رئیس جمهور ساختم؛ ورنه، دکترعبدالله» میدان را برده بود.
هنوز مدت زیادی سپری نشده است که وردگ، این راز دار ترین فرد گروه محافظه کاران، این مرد معامله های عجیب،  برخلاف عادت، ادعای درشت و تکان دهنده یی را عنوانی سران حکومت وحدت ملی پیش کشیده و درقدم اول، حنیف اتمر، معصوم استانکزی، دکترغنی و دکترعبدالله را به خاطر گرفتن هفتاد میلیون دالر از پاکستان برای امضای «پیمان همکاری های امنیتی» دوجانبه در رسانه های به توپ بسته بود.
وردگ، یک محموله باروت سیاسی است که انفجاراتش بی صداست. فاروق، پروفیسور امور سبوتاژ و بی خاصیت سازی سیاست گرانی است که همیشه دست به سرکشی صاعقه وار می زنند و صاعقه وار بی خطر ساخته می شوند.  

فاروق وردگ 58 ساله، درسال 1338 در سید آباد وردگ چشم به جهان گشوده،  22 سال زنده گی خود را در پاکستان سپری کرده است.  
درسال 1361 آقای وردگ تحصیلات خویش را در رشته داروسازی در دانشگاه پنجاب از سر گرفت و در سال 1365  فارغ گردید. در یک دهه (1365-1375) در موسسه سویدن در پشاور کار کرد. 
ازسال 1375 تا 1380 در برنامه توسعه ای ملل متحد بزرگترین برنامه اجتماعی را برای احیای مجدد معیوبین که احیای مجدد مشغول به کار بود. درسال های 1378 و 1388 با حفظ مأموریت دوره ماستری خویش را نیز در رشته مدیریت در دانشگاه پریستون پشاور به اکمال رسانید.
بین سال های 1381 و 1382 وردگ توسط حامد کرزی و الاخضر ابراهیمی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد به حیث آمر دارلانشای کمیسیون قانون اساسی و درپی آن، به حیث آمر عملیاتی لویه جرگه قانون اساسی تعین گردید.
درماه دلو سال 1384 به حیث رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران که دفتر اصلی هماهنگی حکومت افغان است تقرر را حاصل نمود. در ماه جدی سال 1385 بلافاصله پس از انتخابات پارلمانی بحیث وزیر دولت در امور پارلمانی با حفظ مقام ریاست عمومی اداره امور و دارلانشای شورای وزیران مقرر گردید.
در ماه میزان سال 1387  وزیر معارف مقرر شد.گردیدند. کارنامه های موصوف دررابطه با «وندبازی» میلیونی بر خلایق معلوم است و اندرین اجمال درنگنجد.