-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

اعدام زندانیان طالبان اجرایی نیست.


دم نقد مسأله اضطراری این است امریکا و دولت کابل، یک پاسخ مهیب به «طالبان» و حامیان آن ها بدهند. یکی از پاسخ هایی که مردم را آرام می کند، اعدام جنایتکارانی است که در پلچرخی دربار کرده اند. امریکا و اروپا برای رعایت اعتبار خود شان درسطح داخلی وبین المللی، راضی به این کار نیستند. تیم دکترغنی، درتصمیم گیری های مهم نمی تواند یک دست عمل کند؛ دلیلش است که قوم گرایان افراطی، عناصر وابسته به پاکستان و شبکه ایران، روند رسیدن به یک فیصله را درین باره اخلال می کنند، اما در مواردی ممکن است به منظور تشدید دشمنی بین طالب و دولت کابل، از اعدام احتمالی جنایت کاران به نفع خود بهره برداری کرده تا آتش «جهاد» علیه امریکا را تیز تر کنند.
سران دولت کابل هیچ گزینه وصلاحیتی مؤثر و مستقل درین زمینه ندارند با این استدلال که اداره امورحکومت و دولت در دست شبکه های چند گانه رقیب قرار دارد که درصدر آنان تشکیلات وفادار به امریکا قرار دارد. همان گونه که در جبهات گرم جنگ بین امریکا و سه کشور ضد امریکایی هنوز تحرکاتی آغاز نشده است، در سطح دستگاه و تشکیلات دولت افغانستان نیز به نحوی آتش بس و دوره انتظار بین شبکه های با هم دشمن برقرار است. اما چنین متارکه ای بعید مثل گذشته متعادل باقی بماند.