-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

شایعۀ یک اتحاد سیاسی- نظامی علیه دکترغنی- عبدالله


 برخی حلقات از اتحاد دو بارۀ دکترغنی- عبدالله علیه ائتلاف درحال تشکیل مخالفان سخن می گویند.گزارش هایی وجود دارند که احمد ضیاء مسعود در تلاش های پیچیده و نا متعارف  به هدف ایجاد یک حرکت «حکومت براندازانه» با جدیت وارد اقدام شده و حلقات موازی با تمایلات متفاوت به وی دست اتحاد داده اند. او هرچند فرد سیاسی زیرکی نیست؛ مگر قدرتی پایدار و پیگیر برای کشانیدن تمام رقبا به میدان کشمکشی فرسایشی را دراختیار دارد. عوامل مسلط بر اوضاع می گویند که وی به یاری جنرال دوستم وحامد کرزی وحمایت منطقه ای، دیر یا زود به قهرمان یک معرکۀ جدید مبدل خواهد شد؛ معرکه ای که هم غنی را غرق خواهد کرد و هم عبدالله را از سریر «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» به پائین خواهد کشید.
به کدام دلیل؟
به همان دلیل و دلایلی که سبب ظهور دوباره و قهرآمیز حامد کرزی شده است که این بار، درکنار بحث رهبری سیاسی، نجات افغانستان و راه اندازی یک جبهه فراگیر علیه امریکا در سطح منطقه و افغانستان را مطرح کرده است. این حرکت، با تمام قوا از سوی روسیه و ایران حمایت می شود.  جنگ عملیاتی، تماس ها و رایزنی های فشرده و علنی به دور از چشم رسانه ها در جریان است. برخی منابع از اتحاد جنرال دوستم، حامد کرزی، احمد ضیاء مسعود و حتی بخش های مهمی از نیروهای سیاسی و نظامی جمیعت اسلامی به هدف توقف ماشین سریع السیر دکترغنی اطلاعاتی رد و بدل می کنند. منابع خاص که با «گزارشنامه افغانستان» درتماس اند، حتی اشاره داده اند که یک « سورپرایز ناراحت کننده در راه است.» 
اما چرا «ریاست اجرائیه» به اظهارات احمد ضیاء «مسعود» در مورد تلاش برای تشکیل «حکومت مؤقت» صدای مخالف برآورد؟ جناح دکتر عبدالله علی الظاهر از نام «حکومت وحدت ملی» وجیبۀ خود را به سر رساند. اما چرخاندن دستگاه حکومت و دولت در دست دکترغنی است؛ او چرا درسایه خزید و اخطار از زبان ریاست اجرائیه بیرون ریخت؟ کنش های رسمی از آدرس ارگ در سه سال پسین نشان داده است که قُرب وقیمت عبدالله نزد ارگ نشینان به مراتب کمتر از لطف وعنایاتی بوده است که نسبت به احمد ضیاء مبذول شده است. دکترعبدالله به زبان حال بیان داشت که سه ماه انتظار کشید تا رئیس جمهور او را به «حضور» خود بپذیرد، اما نتیجه نداد. در احوال جدید، برخی حلقات از اتحاد دو بارۀ دکترغنی- عبدالله علیه ائتلاف درحال تشکیل مخالفان سخن می گویند.