-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

انگلیس ها چرا بازوی امریکا را رها کرده اند؟

 رهبران انگلیس در هر حمله و جنگ امریکا، بازو به بازوی بوش و اوباما، از هر خوب و بد عملیات و سیاست امریکا حمایت بی چون و چرای خود را اعلام کرده و رسم بادیگاری بین المللی را به جا می آوردند. اما از زمان روی کار آمدن ترمپ و ریختن آوار سنگین بر سوریه و ننگرهار، برلبان خود مُهر زده و فقط تماشاگر ماجرا اند. علت چیست؟
علت، عقل دور اندیش انگلیسی است. آن ها مدت ها پیش کف دست حوادث آینده در اروپا، خاورمیانه و حوزه افغانستان را خوانده و از بادیگاردی عمو ترمپ دست برداشته اند. خروج از اتحادیه اروپا، نخستین گام برای دیدن آینده بود.