-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه

امریکا درافغانستان در حالت دفاعی قرار گرفته

نشریه فارین پالیسی می نویسد که برای جلوگیری از وارد شدن روسیه و ایران درجنگ افغانستان، رئیس جمهور ترمپ باید به یک نوع اجماع با روسیه و ایران دست یابد و همچنین یک نوع اجماع باید با چین و کشورهای عربی خلیج فارس به میان آید تا از جنگ نیابتی در افغانستان جلوگیری و این کشور آرام شود.