-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

ریچارد اولسون: پاکستان هرگزاز طالبان دست نمی کشد.

به حواله دی اندین اکسپرس، ریچارد اولسون فرستاه پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که علی رغم فشارهای سنگین امریکا بالای پاکستان و رفتار نوازش آمیز در برابر این کشور، مقامات اسلام آباد به هیچ وجه حاضر نیستند که سیاست حمایت از طالبان و استفاده از آن ها برضد همسایه غربی (افغانستان) دست بردارند. وی گفت که پاکستان گروه طالبان را « هسته ذخایر استراتیژیک» به حساب آورده واز آنان به عنوان «مانورجیو استراتیژیک» علیه هند استفاده می کند. بنا برین، هرگز حاضر نیست طالبان را رها کند.
تا زمانی که پای هند به عنوان یک تهدید درمیان باشد، پاکستان خود را مجاز می داند که از هر حربه ای علیه همسایه غربی اش ( افغانستان) استفاده کند.