-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

دیدگاه ریس جمهور غنی در مورد خط دیورند


دیورند از یک مفکوره قرن نوزده سرچشمه گرفته است؛ امروز ما ضرورت به یک فکر قرن 21 داریم...مطابق 2 اسد 1388 به حیث کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره ی انتخاباتی اش می گوید: "خط دیورند از یک مفکوره قرن نزده سر چشمه گرفته است امروز ما ضرورت به یک فکر قرن بیست و یک داریم تا این مسله را به صورت بنیادی حل کنیم و تغیر بدهیم و اساس این چیست؟ این است که سرحدات باز نقطه بارز قرن بیست و یک است؛ اروپا را ببینید سرحدات بسته داشتند در چارچوب سرحدات بسته هیچ مشکل حل نشد؛ از این جهت درسی که باید بگیریم از ارتباط فرانسه و آلمان است وقتی که فرانسه و آلمان در چارچوب عدم همکاری مصادف شدند موجب دو جنگ جهانی شدند؛ بعداً با ایجاد اتحادیه ذغال سنگ و فولاد اساس یک اروپای نو را گذاشتند. از این جهت در چارچوب فعلی ما ضرورت به چند تغیر بنیادی داریم: اول- باید چارچوب همکاری اقتصادی منطقوی گذاشته شود، ترانزیت نقطه مشترک است ما به عنوان یک کشور محاط به خشکه به آن ضرورت داریم، در عین حال پاکستان ضرورت به ترانزیت دارد تا از خاک ما به آسیای مرکزی برسد، دوم- تولید برق است که می تواند بصورت اساسی مشکلات ما را حل کند، سوم- توجه به مردم محروم و هم خون دو سوی مرز است که البته بعداً از طریق یک لویه جرگه حل شده می تواند." 
برگرفته شده از کتاب "فجرستان، جنبشی برای هم-بهزیستی ملت های منطقه 2011" - از برگه محب الله «نوری»