-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

-

-

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

سخنگوی کابل نشین گروه تروریستی طالبان در مراسم ختم وفاتحۀ قربانیان کشتار تروریستی در قول اردوی شاهین شرکت کرد.