-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

روزنامه دی نشنل چاپ پاکستان 
به حواله گزارش ها در رسانه های انگلیس، یک مقام نظامی پاکستان به امریکا هشدار داده است که «بی نظمی ها درافغانستان پایان دهد» یا روسیه به چنین کاری اقدام خواهد کرد. به گفته روزنامه دیلی تلگراف، چنین اتفاقی حیرت آور است. به نظر می آید که تهدید کنونی روسیه برافغانستان به ماجراجویی نظامی آن کشور نظیر آنچه در سوریه پیش آمد؛ مشابه است. روزنامه پاکستانی با فریبکاری می نویسد: نکته مهم این است که پاکستان از ناکارآمدی دولت افغانستان سخت بیزار است. درحالی که دسته جات تروریستی ازپناه گاه های شان درخاک افغانستان حملات بیشتری برپاکستان انجام می دهند، داعش وطالبان به خاطر کنترول بیشتر مناطق درین کشور باهم به رقابت برخاسته اند.