-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

هارون سمرقندی از منطقه گزارش می دهد.

در نتیجه عملیات که از یازده شب بالای طالبان روسی در دند غوری پلخمری صورت گرفت مرکز فرماندهی طالبان که در روستای احمدزی قرار دارد مورد هدف جنگنده های آمریکایی قرار گرفتند که هنگام جلسه بوده و قرار گزارش ها مولوی لعل مشهور به مولوی هلال والی طالبان همراه با فرمانده نظامی و اکثریت فرماندهان ارشد شامل جلسه کشته شده و به این اساس میتوان گفت ختم طالبان روسی از دند غوری . 
پینوشت : شدت ویرانی سنگر های تروریستان و پناهگاه های شان خیلی گسترده است و اجساد تروریستان روسی به هرطرف پراگنده افتیده و حامیان محلی طالبان شاک بسیار شدید دیده اند که به خانواده شهدای نیروهای امنیتی گرفتن انتقام خون شان را مبارک میگویم و روح تمام سربازان و جان بازان میهن دوست شاد به امید فردای صلح و خوشبختی مردم رنجدیده ما .