-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

امان الله «پیمان»: نماینده داعش سوار برچرخبال دولتی به ارگ آمد.

امان الله پیمان عضو مجلس نماینده گان: عجیب است؛ بین 400 بستر و مرکز سی آی ای یک دیوار فاصله است.  تروریست ها، مرکزسی، آی، ای را نزدند؛ 400 بستر را زدند!


امان الله پیمان، عضو مجلس نمایندگان در برنامه "فراخبر" درخصوص حمله به قول اردوی 209 شاهین در بلخ گفت: 

در داخل نظام، قطعات پولیس و اردو افراد وابسته و خریداری شده به نهایت زیاد است. اکثر کسانیکه از شمال می آیند می گویند که بیشترین دلهره و ترس آنان از این است که احتمال وجود افراد جاسوس و استخدام شده و یا وابسته بسیار زیاد است. 

عضو مجلس نمایندگان افزود: بعضی افراد در همین نهادها از لحاظ فکر، اندیشه و نوشیدن مشروبات به حدی محصور شده هستند که گویی هیچ وابسته گی به افغانستان ندارند. این مسایل است که حضور و عملکرد داعش و طالب و مخالف را سهل تر می سازد.

وی، درخصوص این که این گونه حملات خونبار بیانگر چیست بیان کرد: چهارصد بستر افغانستان در موقعیتی است که هر روز ده ها چرخبال آمریکایی در آنجا پایین می آید و احتمالا آمریکایی ها آن قدر وسایط در اینجا نصب کرده باشند که اگر در یک موتر یک سوزن هم جابجا شود، متوجه آن می شوند اما اینکه در کنار گوش آمریکایی ها چطور اینقدر مهمات و مواد جابجا بشود این موارد مشکوک است.

پیمان درهمین رابطه افزود: فکر می کنم که در این رابطه دست های پنهان و کلان وجود دارد. در میان چهارصد بستر و مرکز سی آی ای یک دیوار فاصله است اما حمله کننده ها آمریکایی ها را نزندند که یک کار در سطح بین المللی کرده باشند و چند زخمی و داکتر را می زنند این مسایل روشن می کند که دست هایی در داخل نظام افغانستان برای این موارد هست.

عضو مجلس نمایندگان خطاب به حکومت گفت: اگر طالب، داعش والقاعده نباشد، دشمنی بدتر از شما نیست و جنگ در برابر شما ثواب است. این روز خواهد رسید و بسیار نزدیک است. آن روز که من تفنگ بردارم، آمریکا و دنیا چگونه مرا تهدید می کنند و چطور من را خواهند کشت!

وی افزود: من به دمکراسی، حقوق زن، مطبوعات و حقوق بشر، عقیده و ایمان کامل دارم. وقتی تو حکومت نماینده داعش و طالب را از بدخشان با چرخبال به داخل ارگ همراهی می کنی در آن زمان من چه کاره هستم. من و این جوان صبح همان روز بر ضد تو تفنگ برمی داریم و مردم در کنار ما خواهند بود.
پیمان اینگونه حملات نظیر بلخ را مربوط به یک حلقه بسیار کلان از سطح حکومت گرفته تا بین الملل می داند و معتقد است که شخصیت ها و چهره های مرموزی اعمال بیگانگان را در اینجا مدیریت می کنند.

این نماینده درخصوص این که چه کسانی در نظاتم عمل دست شان به جنایت آلوده است اظهار کرد: وقتی یک والی می گوید که فلان منطقه در خطر است کسانی که در راس قدرت هستند چرا متوجه نمی شوند و سال ها پاسخ نمی دهند! ولی اگر یک جاسوس برای شان تماس بگیرد ده بار موتر را دنبال شان می فرستند. بارها به وکیلان، وزیران و شخصیت هایی به نام مجاهدین گفته ایم که این قدر سرمایه های انبوه به چکار می آید! اگر یکی از فرزندان ما کشته شود آن روز می فهمیم که این ماجرا چقدر درد دارد و روشن می شود که این پول ها روزی فقط بر سر قبر شما به کار خواهد آمد!

وی، بر این باور است که یک فضای کلان به نام افغانستان برای ترورزیم و القاعده آماده شده است و تصریح می کند: مسوول این گپ ها شورای امنیت افغانستان، آقای اشرف غنی، عبدالله و کسانی که هستند که قدرت را برای خود انحصار کردند. اینها باید متوجه باشند که خشم مردم در حال انفجار است و این خشم آنان را می سوزاند. مردم آهسته آهسته به مقاومت های محلی یشان روی می آورند.

پیمان خطاب به سران حکومت می گوید: از این مساله بگذرید که چه کسی در قدرت باشد، بگذرید که حضور که را تضمین کنید، یک بار همه را بنام ملت محاسبه کنید و حضور همه را بپذیرید.

این نماینده مجلس در خصوص جانبداری هایی که برخی از طالبان می کنند بیان کرد: شکی نیست که افراد بسیار خوب در نظام ما وجود دارند اما تعداد محدودی هستند. کشته های قول اردوی شاهین بیشتر از آن چیزی است که تخمین زده می شود و من نمی فهمم که منافع شان چیست که اینطور آمار می دهند. به آقای کرزی می گویم که از اینکه اینجا باشد بهتر است در فرماندهی طالبان افغانستان، داعش یا القاعده باشد که این مورد برایش آبرومندتر است.