-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه

افغان ها قریب دوفیصد نفوس ایران را تشیکل می دهند.

یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر


به گزارش پیک نت، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته نشان میدهد که جمعیت ایران 79میلیون و 926هزار و 270 نفر است که یک میلیون و 583 هزار و 979 نفر آن افغان هستند.
علاوه بر افغان ها که 1.98 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند ، 0.04 درصد جمعیت کشور را اتباع کشور عراق، 0.02  درصد را اتباع پاکستانی، 713 نفر اتباع کشور ترکیه و 0.16 درصد هم اتباع اظهار نشده تشکیل میدهد.
اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند در سال 1385 برابر با 1.72 درصد از جمعیت کشور(یک میلیون و 211هزار و 171نفر) و در سال 1390 معادل 1.93درصد (یک میلیون و 452هزار و 513 نفر) بودند.
 ایران بیش از 37 سال است که پناهنده از افغانستان دارد. این ماجرا باز می گردد به انقلاب در افغانستان و باز شدن مرزها به روی فراریان از انقلاب بدستور شاه. همین سیاست با حمایت از دسته بندی های مسلح اسلامی توسط جمهوری اسلامی دنبال شد و موجب حضور وسیع ترین جمعیت مهاجر در ایران شد.
بیشتر افغان ها در استان های شرقی ایران (خراسان و سیستان و بلوچستان) و یا حاشیه شهرهای بزرگ کشور سکونت دارند و شمار وسیعی از آنها علاوه بر کارهای ساختمانی، در فعالیت های کشاورزی و خدماتی حضور دارند. حتی عده ای از آنها در سپاه قدس و یا در بخش نگهبانی زندان اوین نیز حضور دارند!