-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

همه اختیارات در دست امریکاست؛ چرا نباید بداند که در قول اردوی شاهین چه ماجرا روان بود.

امان الله «پیمان» عضو ولسی جرگه در رابطه به کشتار اخیر در قول اردوی بلخ در گفت وگو با تلویزیون « آرزو» گفت:
 پاسخ این مساله بسیار واضح و مشخص است که چه کسانی در آن جا دست دارند. فرمانده قول اردو ماجراهایی را در گذشته داشته است و فردی است که به هیچ صورتی نمی تواند یک قول اردو را حمایت و رهبری کند. ما باید برای مردم افغانستان روشن کنیم کسانی که مردم افغانستان را بی رحمانه می کشند این بچه های مردم افغانستان کشته می شوند، هر روز ما در یک جمع آوری بالفعل و علنی جامعه جهانی و در راسش آمریکایی ها قرار داریم. چرا آمریکایی ها نفهمیده اند که در قول اردوی شاهین قرار است این اتفاق افتد؟ 
با این وضع آمریکایی ها هنوز هم طالبان را در لیست سیاه قبول نمی کنند. در حالی که طالبان، داعش و تمامی تروریست ها اعضای یک خانواده هستند. داعشی هم که حالا به وجود آمده است یک شاخه از طالبان است.