-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

امرالله «صالح»: از استعمال مادربم ها علیه درنده خویان استقبال می کنم.

در ننگرهار چه میگذشت؟


در دو سال اخبر خبر می رسید که :
اول : داعش اسم دروغین و پوشش ای است برای ملیشه های افراطی ساخته شده توسط پاکستان از اورکزی و مومند اجنسی که هدف شان ایجاد جنگ های فرقه ای در افغانستان است. دوم : داعش نکاح و عقد زوجهای محلی را قبول ندارد و از همه خواسته است مطابق به قانون آنها از سر عقد نکاح نمایند. 
سوم : داعش باعث کوچ اجباری تمام مردم ولسوالی کوت و قسمت های زیادی از اچین شده بود که این مردم بی پناه در حالت نامناسب و تکان دهنده در شهر جلال آباد زنده گی میکنند. 
چهارم) داعش ده ها جوان محل را سر برید و ویدیو های آنها را در شبکه های اجتماعی به نشر رسانید تا فضای ترس و وحشت ایجاد نماید. 
پنجم : داعش کودکان محل را در تعلیم گاه های مخصوص مهارت کشتار و سربریدن را درس میداد و آنها را از مکتب منع کرده بودند. 
ششم : داعش اعتقاد به نام افغانستان ندارد و عملن ساحه تحت کنترول خویش را خراسان نامیده بود. 
هفتم : داعش برخلاف تمام عرف و عنعنات افغانی و پشتونوالی ریش سفیدان و متنقذین قومی را شکنجه ، توهین و حتی قتل عام میکرد.
هشتم : داعش عقبه مطمین اکمالاتی و تجهیزاتی از پاکستان در اختیار داشت و هیچ نوع عملیات را در پاکستان انجام نداده بود و نمیدهد. 
نهم : همین داعش تقلبی مسوولیت قتل عام جنش روشنایی ، مدرسه باقرالعلوم و شفاخانه چهارصد بستر را به ععهده گرفت. 
دهم : ساحات زیر کنترول این درنده های انسان نما عملن از کنترول ملت و دولت افغانستان خارج شده و در واقع یک کشور کوچک به اسم خراسان ایجاد گردیده بود. 
با مدنظر داشت حقایق ذکر شده در بالا من استعمال مادر بمب ها را بالای این گروه از ته دل استقبال می نمایم و به این باور استم که در برابر دشمن از تمام توان باید استفاده کرد. قاطعیت ضامن پیروزی است. آنهاییکه فکر میکنند از ملت و حریم عزت ملت نماینده گی میکنند ایکاش حتی اگر نمایشی و نمادین هم که شده بود یک بار به ولسوالی کوت و اچین سفر میکردند. ساحه ای که بمبارد شده از سکنه خالی و کوهستانیست. هیچ تهاجم خارجی به عزت و شرف افغانستان به اندازه گروه های طالب و داعش تقلبی صدمه نزده است. بخاطر شکست این لکه های ننگ در دامن این وطن نباید از گرفتن کمک از دنیای بیرون و استقبال از متحدین خارجی ما عار داشت. عقبه ای فکری و لوژستیکی دشمنی با نیروی های امنیتی افغانستان راولپندی و وزیرستان است. آنهاییکه با این نیرو ها سر دشمنی دارند خواسته یا ناخواسته در دامن دشمن قرار گرفته اند.