-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۵, سه‌شنبه

مثل آرش نباش، مثل قدوس باش!

آرش، بدون سره ونا سره کردن یک موضوع، تیر می اندازد.
قدوس اول فکر می کند؛ بعد زمان وزمینه را می سنجد؛ سپس سخن می گوید. قدوس می داند «تیری که ازکمان جست، باز برنیاید.»
مثل قدوس باش!