-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

این خبرها برای ناظران درافغانستان بسیار مهم اند.


به گزارش نشریه دی نیشن چاپ پاکستان، رنا ثناء الله خان وزیرقانون درکابینه ایالتی پنجاب گفته است که عاملان انتحاری از خاک افغانستان به پاکستان می آیند، جایی که لانه های تروریستی درآن جا وجود دارد. وی در مراسمی در ارتباط به سرشماری ملی در پاکستان گفت گزارش هایی در دست است که که برنامه سرشماری آماج حملات تروریستی بیشتری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ترتیبات جدی امنیتی از سوی حکومت گرفته شده اما تهدید های تروریستی مهر ونشان خارج از پاکستان را در خود دارد.