-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

از نظر جیمزماتیس، کدام تروریست «دشمن وحشی» است؟

جمیز ماتیس به کابل آمده است تا جنگی فراگیر تر درسطح منطقه از وضع الجیش «شمال» را به همکاران خود روی نقشه ترسیم کند.


جیمز ماتیس درکابل، طالبان و گروه های تروریستی با محوریت داعش را «دشمن وحشی» خواند. اما مشخص نیست که این پیکان تهدید از جمع سه گروه مشهور ( شبکه حقانی، طالبان وداعش) برقلب کدامیک فرو خواهد نشست؟ 

سیاست امریکا تا کنون، با این توجیه که طالبان برای دسترسی به قدرت محلی تلاش می کنند، عدم رویارویی و ایجاد مزاحمت برای آن ها بوده است. حالا که وی ظاهراً زاغ سیاه همه را به چوب بسته، و از تصریح صفات هریک تحاشی جسته، کاربرد دو واژه «دشمن وحشی» می تواند فقط متوجه طالبان «روسی- ایرانی» و جناح از کنترول خارج شدۀ داعشی ها باشد؛ نه طالبان «خوب» که در قطر مرکزگرفته و سرگرم معانقه با امریکا اند.
مأموریت سیاسی جیمز ماتیس یکی هم از بین بردن یا تحت مدیریت در آوردن مزاحمت هایی است که اخیراً علیه حکومت غنی- عبدالله فزونی یافته است.
گذشته های جنگ نشان داده است که به حیات طالبان (اگرقرار است در طراحی های تازه، برچسب «دشمن وحشی» برجبین شان کوبیده شده باشد) ظرف یک هفته نقطه ایست گذاشته می شود. اما فهمیدن این نکته نیازی به زحمت ندارد که اضمحلال طالبان، به سود امریکا نیست؛ استمرار «وحشی» گری های این پدیده، به رزمایش حضور امریکا علیه تمام رقبای جهانی و منطقه ای، یاری می رساند. محکومیت تاریخی امریکا درافغانستان، همان گیرافتاده گی از نوع انگلیس- شوروی است. ناگزیر است هم باج بدهد، هم بجنگد، تا زمینه برای یک تعامل کلان یا ظفریابی تاریخی مساعد شود.
بنا برین، جمیزماتیس طرح مدیریت جنگ در شمال را آورده است. خصلت جنگ درجنوب، دفاعی است و درشمال، الزاماً یورشگرانه است.