-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

یادداشتی از عتیق الله «مولوی»

سال گذشته بود که این میمون در یکی از شهرهای هندوستان مبلغ ده هزار روپیه را از یک فروشگاه دزدیده بود؛ بعد از مدتی کوتاه توسط پلیس باز داشت ودست وپایش بسته شد. ولی آنچه مهم بود این که میمون بعد از دستگیری جرئت دیدن به روی مردم را نداشت وبه سوی زمین نگاه می کرد.  وقتی من حالت میمون را این چنین یافتم، با خودم گفتم ای کاش دزدان سرزمین ما به حد این میمون شرم می داشتند واز پول های دزدی از خزانه مردم بیچاره ما بلند منزل وشرکت وباغ ویلا را به روی مردم نمی کشاندند، وقتی انسان وجدانش مُرد پست تر ازمیمون هندوستان میشود.