-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

جمیزماتیس روی کدام نیروها حساب بازکرده است؟

جیمز ماتیس وزیردفاع امریکا تاریخ و مکان هشدار به روسیه را پیش از ورود به کابل انتخاب کرده بود. امریکا در افغانستان از سه محور- ایران، روسیه و ایران در محاصره است. تئوری های غیررسمی در شبکه های انگلیسی مشعر اند که امریکایی ها در کار جبهه آرایی وسیع جنگی درعقب درهای آسیای میانه، به زمان نیاز دارد و تا آن زمان، روسیه وایران مایل اند پیشروی های طالبان به سوی کابل تشدید شود.
حالا سوال این است که امریکا چه گونه همان گونه که جمیز ماتیس گفته، «مانع» پیشروی روسیه به افغانستان خواهد شد؟ فقط یک قدرت رزم دیده نیابتی برای سرکوب طالب وجنگ با روسیه وجود دارد: گروه های مجاهدین که علیه شوروی سابق رزمیده اند. این برنامه عملی شدنی نیست مگر این که رهبران مجاهدین به صحنه قدرت سیاسی ونظامی بازگردانده شوند.