-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

امام کعبه از سوی رهبرتروریست ها پذیرایی شد.

روبرداری از رخنامه لینا «روزبه»


ویدیو رسیدن امام کعبه را به پاکستان دیدم و جماعتی که با ملا فضل الرحمان به استقبال او امده بودند و این سوال در ذهنم خلق شد...در اسلام بر داشتن جسمی سالم و انجام ورزش های مثل تیر اندازی و اسب سواری تاکید شده است...چرا این جمعیت مولوی و ملا ها حداقل سه الی چهار برابر وزن خود، اضافه وزن هستند و شکم های دارند که انگار مثل دیو صد طفل گرسنه مسلمان را خورده باشند!..مگر در اسلام گفته نشده که عقل سلیم در بدن سالم است و معکوس آن!! ...بعد سوال دیگر این که چرا این افراد که علیه کفر و غیره فتوا میدهند و خود را منزه و مسلمان کامل تلقی میکنند، با موتر های بی ام دبلیو، که قیمت هر کدام میتواند ده ها کودک مسلمان گرسنه را سیر کند، تردد میکنند....در کجای اسلام گفته شده است که مولا و مولوی که مسلمان ها بی چون و چرا از فتوا های شان حمایت میکنند و آن ها را نماینده خدا بر زمین میدانند و به حرکت یک ابرو خود آدم میکشند، باید راه و رسم زندگی یک سرمایه دار را داشته باشند...یک سرمایه دار آمریکایی زندگی ساده تر از این مولوی مفتی ها را دارد و برای پول خود کار هم میکند و آنرا مثل این کتله مفت بدست نمی اورد !!!..