-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

بچه بازی رئیس شفاخانه روانی

احمد خطاب کاکر، رئیس بیمارستان روانی کابل، متهم به بچه بازی و تجاوز جنسی بالای جوانان می باشد.

شماری از کارمندان بیمارستان روانی کابل می گویند: رئیس بیمارستان از طرف شب در داخل اداره کاری خودش مصروف بچه بازی و یا هم اذیت جنسی پسران خورد سن است و به مقدسات اسلام توهین می کند.

یکتن از کارمندان این بیمارستان می گوید: "ساعت های 7 و یا 7:30 شب یک بچه را به نام خواهرزاده خود می آورد و تا صبح شراب خوری، قماربازی، بچه بازی و دیگر موارد ادامه دارد."