-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

نبردعلی «جاوید» با نوظهوران سیاسی خاندان محسنی

علی «جاوید» از آسیب های سیاسی قبلی هنوز کمر راست نکرده؛ اما با جبهه ای بازدارنده از سوی محمد جواد محسني ، ياسر محسني و حفيظ الله محسني مواجه شده است.خبرهایی در دست است که سیاستگران جوان وابسته به دودمان آیت الله محسنی درحال ترتیب سناریویی اند که گهوارۀ سیاسی سید محمد علی جاوید و خاندان انوری را واژگون کنند. این درحالی است که سید محمد علی جاوید رئیس جدید حزب حرکت اسلامی روز شنبه در نشست دومین کنگره این حزب، دست کمک به سوی دکترغنی دراز کرد.
او گفت: دولت وحدت ملی در سیاست خارجی خود موفق است، رئیس جمهور ما در ارتباطات خارجی خود تأمین امور مالی و جلب کمک‌های خارجی یک هنر خاص دارد و این به نفع افغانستان است و همچنان روابط سیاسی با کشور‌های مختلف جهان با گرمی برقرار است.
محاسبۀ علی جاوید از گفتن این سخنان چیست؟ او تمایل دارد با قبول هرگونه شرایطی، زیر چترحمایتی ارگ بخزد. 
اما جریان حرکت اسلامی درکجای سرنوشت خویش ایستاده است که علی جاوید با ظهور دو بارۀ حضور خویش، می خواهد ازین آدرس به مصاف رقبای تباری- مذهبی برود؟
گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی دارد که سیاسیون حرکت اسلامی توانمندی حرکت در خط صریح و ثباتمند آيت الله محسني را ندارند. گذشته ازین که بینش سیاسی آنان درین زمینه قد نمی دهد، از منظر سنی و ویژه گی های بدنی و روانی نیز در موقعیت مناسبی نیستند. همه شان سال زده و فاقد نشاط برای کار سازنده اند. 
فعالان حرکت از دو سال به این سو درتلاش اتحاد  دریک تشکیلات اند؛ مگر درجازده اند. آیت الله محسنی نسبت به این تحرکات خوش بین است مگر آسیب هایی وجود دارد که منطق عمومی جریان را با چالش می کشد.  

حركت اسلامي از بیست سال به این سو از جرگه قدرت به دور مانده و جايگاه خاصي ندارد. خودباوري و خوداتكايي بيش اندازه بزرگان حركت اسلامي و كم تجربه گي و خودشيفته گي جوان تر هاي تازه به صحنه آمده، سبب شده است تا نسل دوم دانشگاهي نيز از سرنوشت سیاسی حركت فاصله بگیرند. کادر های ورزیده نظامی حركت اسلامي، بعد از آن که پوشش حمایتی تشکیلات مادر ( حرکت اسلامی) را از دست دادند؛ درسازمان دولت نیز یکی پی دیگر، از صحنه حذف شدند. آن ها که پیوستن به تشکیلات دو پارچه حزب وحدت اسلامی ( شاخه استاد خلیلی و استاد محقق) را نیز در حکم نزول موقعیت خویش تصور می کردند؛ سرانجام با خاطر مکدر و عقده ای، درحاشیه رفتند. 

اکنون حركت اسلامي درپیچ موقعیت کنونی، نياز به رنسانس سياسي و ايستادگي نظامي دارد. براي بازيابي واحیای مجدد، ولزوماً برای اجماع تازه سیاسی وتشکیلاتی، افزون برحضور چهره های موثر وخاص، خصوصاً از اعضای بیت آیت الله  محسنی نیاز مند است. 

یکی از نشانه های به هم ریخته گی در شرایط حاضر این است که با نزدیک شدن کارزار های  انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه، سيد علي جاويد، غني كاظمي و بقايای سید حسین انوری به جای تحکیم موقعیت منبع فکری وتشکیلاتی حرکت اسلامی، سرگرم موضع گیری های جداگانه چند محوری و بهره وری تبلیغاتی از نام حرکت اسلامی اند و هدف آنان نمایاندن این برداشت است که محوریت حرکت اسلامی دیگر ربطی به دودمان محسنی ها ندارد. 


سران حرکت اسلامی از هر زاویه ای که به وضعیت نگاه کنیم، زمینه طبیعی برای استقرار سیاسی و گرداندن ماشین سیاسی حرکت را ندارند.  سيدعلي جاويد سال زده وانرژی باخته است وآقای هادی «هادی» و اعضای خانواده سید حسین انوری به گونه درخور در جامعه سیاسی شناخته شده نیستند. پسر انوری ظرفیت سیاسی و وجاهت همه پذیر ديني ندارد. محوریت حرکت اسلامی به همت وتلاش خاندان آیت الله محسنی قادر خواهد بود که در مسیر سیاسی پیش رو، در امر فراهم آوری زمینه یک رستاخیز جدید، گام های استواری به جلو بردارد.

سه گزينه محتمل است محمد جواد محسني ، ياسر محسني و حفيظ الله محسني.
رزمایش ها درحال انجام است.