-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

حامد کرزی از قضیه اصلی تیر خود را می آورد.

حامد کرزی در واکنش به بم اندازی امریکا بر داعش، درتویترش نوشته است که  'این جنگ علیه ترور نیست؛ سوء استفاده از کشور ما برای آزمایش تسلیحات جدید و خطرناک است.'  اما کاش حامد کرزی قضاوتش را درین باره بیان می کرد که داعش و طالب آیا پدیده های واقعی هستند یا خیر؟ و آنان که برای کشتار و تباهی سرگرم اند و کرزی از آن ها دفاع می کند، از کجا آمده اند و از چه چیزهایی حُسن استفاده می کنند؟