-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

نبرد رسمی ارگ نشینان با جاودانیاد احمد شاه «مسعود» کلید خورده است.

حاشيه هايى فربه تَر از متن مجلس درباريان امروز كابل 
عبدالحی «خراسانی»


الف 
امروز ارگ كابل پيروزى رستاخيز عظيم انقلاب اسلامى افغانستان را در شرايطى تجليل نمود كه 
از تصوير شهيد احمد شاه مسعود سپهسالار جهاد و سيدالشهداى رستاخيز مقاومت ملى در استيژ خبرى نبود!
تصوير مسعود نماد حضور يك فرد نيست ، بلكه نماد عظمت يك تمدن ، تاريخ ، فرهنگ ، جهاد، مقاومت و مظهر مكتب اعتدال امام أعظم ابوحنيفه مى باشد.
آيا عدم نصب تصوير مسعود نخستين نشانه هاى حضور حكمتيار نيست ؟
ب
اين مجلس ظاهراً بمناسبت تجليل از جهاد مردم افغانستان بود ، اما هيچ يك از رهبران نهضت جهاد مقيم پايتخت حضور نداشتند.
استاد سياف ، صبغت الله مجددى ، شيخ آصف محسنى ؛ تنها نماد هاى زنده اى زعامت جهادى هستند، كه هيچكدام حضور نداشتند!؟