-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

امریکایی ها از پاکستان عصبانی اند.

هرچند امریکا در افغانستان در گرو پاکستان قرار دارد، مقامات امریکایی ها از پاکستان به شدت عصبانی اند. کشانیدن دوبارۀ پای روسیه به افغانستان، و زمینه سازی برای قدرت نمایی چین در دفاع از طالب، ثمرۀ تلاش های پاکستان است. درد سهل انگاری و سرتمبه گی غیرواقعی مقامات امریکایی در بحران افغانستان و نادیده گرفتن پاکستان به عنوان خطر اول به منافع امریکا وافغانستان، حالا درحال افزایش است. امکان وارد آوردن یک ضربۀ دیگر در نزدیکی پاکستان متصور است.