-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۴, دوشنبه

نگاه ایران به نقش هند درافغانستان

مصطفی زندیه، تحلیل گرارشد مسائل جنوب آسیا 
منتشرشده در «دپلوماسی ایرانی»

هند تلاش دارد تا وانمود نماید در افغانستان نقش سازنده ای ایفا نماید. اما گسترش حضور و فعالیت های هند درافغانستان برای کشورهای پاکستان و چین ، حساسیت هایی را ایجاد کرده است. هند سعی دارد تا تحرکات خود را با کشورهای غربی دریک مسیر قرار دهد. درعین حال این کشور از طریق پیگیری موضوع توافقنامه ترانزیتی چابهار( مشارکت سه جانبه با ایران و افغانستان) بدنبال خنثی ساختن پیامدهای ایجاد راهرو ترانزیتی اقتصادی میان چین و پاکستان موسوم به CPEC می باشد. همچنین بنا به ادعای منابع پاکستانی، هند از اتباع افغانی ساکن پاکستان برای ضربه زدن به امنیت عمومی در پاکستان بویژه در بلوچستان این کشور سوء استفاده می کند.