-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه

اعجبا! چه گونه فردی که سیزده سال رئیس جمهور یک کشور در حال جنگ بود، قادر نیست یک بم بزرگ و «بم اتمی» را از هم تمیز کند. حتی پنج دقیقه اگر از جستجوگر گوگل دریافت اطلاعات کند، برای احتراز از ابراز نظر قهقرایی بسنده است.