-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

عصبانیت امریکا از «آق سقالی» روسیه از طالبان

امریکا که بیش از بیست سال پیش، طالبان را ملک مطلق خویش پنداشته بود، اکنون به چشم و سر شاهد است که عوامل نیابتی امریکا- پاکستان در نتیجه منافقت ای اس آی به دامن روسیه افتاده است. روسیه حالا اکت و ادا در می آورد که با مشارکت طالبان، یک صلح واقعی در افغانستان برقرار شود!
سوزش درون امریکایی ها واقعاً قابل درک است و با وجود دعوت مقامات کرملین، گفته است که درکنفرانس مسکو در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. پوزخند روس ها را می توان در عقبۀ سیمای مکدر امریکایی ها دید. شکست سیاسی بوی بسیار بدی دارد!