-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

بعید است امریکای ترمپ بتواند رؤیای امریکای قرن بیست را نجات دهد.

دنیای امروز ما مانند ادوار قبلی گنجایش تقسیمات بزرگ منابع طبیعی را ندارد. جرگه قدرت ها شامل شوروی، امریکا و اروپا که در قرن بیستم بستر های حیاتی را پس از دو جنگ جهانی بین خود تقسیم کردند، کوچک بود. اکنون اوضاع و احوال دگرگون شده است. قدرت های تازه به ظهور رسیده، مانند چین، ایران و هند در اطراف منابع طبیعی بزرگ در خاور میانه و آسیای میانه رقابت ها را دشوار ساخته اند. بحران موقعیت فرامرزی امریکا به همان سطحی که جدی است، سخت پرچالش نیز هست. دشوار است انتظار داشته باشیم که کشاکش استراتیژیک به منظور آرایش منافع قدرت های رقیب به آسانی حل و فصل شود. اگر کار به جنگ جهانی هم نکشد، کنار آیی دپلوماتیک بین قدرت های آزمند دردناک و زمان گیر خواهد بود.