-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

جنرال دوستم به دام افتاده است؟

برخی منابع نزدیک به حکومت در نشست های «خودمانی» احتمال داده اند که نیروهای دولتی را تا یک هفته دیگر، عملیات فیصله کن علیه جنرال دوستم را آغاز کنند. مرجع دیگری به استناد به سخنان همسر دکترغنی که چندی پیش با یک روزنامه انگلیسی در باره دوستم مطرح کرده بود، تاکید کرده است که بانو لارا خبر اصلی را بازتاب داده بود که از شخص دکتر غنی شنیده بود.