-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

طالبان خاندان سید منصور «نادری»

سید یاقوت شاه ترموشی که در سقوط اول کندز جنگ افزار ها و رنجر های فرماندهی پلیس تاله و برفک را گرفته بود و مدتی ولسوال خود خوانده طالبان در دندغوری بود و فعلا هم به اعمال تروریستی خود ادامه میدهد یکی از افراد مهم طالبان سیدمنصور نادری است که بار ها در کابل در مهمان خانه اش دیده شده و منظم اورا سیدمنصور نادری حمایت میکند . ( هارون سمرقندی)