-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

خشم وغضب حکمتیار بالای دکترغنی

دولت کابل در رهایی زندانیان حزب اسلامی مطابق تعهدات مکتوب، تا هنوز  عمل نکرده است. به حوالۀ خبر واصله از لغمان، قرار بود حکمتیار در لغمان برای اولین بار دربرابر رسانه ها «ظاهر» شده و یک رشته مسایل مهم را به طرفداران حزب و مقامات دولت خاطر نشان کند. اما درلغمان خطابۀ حکمتیار لغو شد.
بربنیاد اطلاع دقیق  علت به تعویق افتادن خطاب مقدماتی حکمتیار این بود که  اصلا  دربرنامه  حزب اسلامی خطاب حکمتیار در لغمان قید نشده بود. اما زمانی که حکمتیار صبح روز پنجشنبه اطلاع گرفت که زندانیان حزب اسلامی مطابق قرارداد با دولت کابل هنوز آزاد نشده اند، غضبناک شده بود و می خواست پرس کنفرانس اضطراری برگزار کرده و دولت را به فریب و پشت پا زدن به تعهداتش متهم کند. اما مقامات ارگ به موقع وارد اقدام شده و گماشته های خاص ازجمله دکتراکرم خپلواک را به عذر خواهی و شرح موجبات تأخیر در رهایی محبوسین به آن جا اعزام کردند. 
درگزارش دیگری آمده است که سازمان های تنظیمی که بار رقابت های مخاصمانه و کهنه را بردوش می کشند، با رسیدن حکمتیار به کابل جلسات تحریک آمیزی را برپا کرده و با ابراز از وقوع اقدامات احتمالی از سوی دولت و نفرات حکمتیار، بین خود «طبق معمول» تعهدات و فیصله هایی واکنشی انجام داده اند.